CHÍNH SÁCH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

Chính sách áp dụng giống nhau cho khách mua online & tại GEMIS

 1. Ưu đãi khách hàng VIP
  – Tổng giá trị mua hàng đạt từ 3.000.000VNĐ trở lên tính từ lần mua đầu tiên.
  + Ưu đãi cố định và không giới hạn thời gian, số lần áp dụng: giảm 25% cho hàng nguyên giá niêm yết.
  + Và giảm thêm 5% cho hàng giảm giá từ 10-20% trở xuống.
 2. Ưu đãi khách hàng thân thiết
  – Tổng giá trị mua hàng từ 500.000VNĐ trở lên tính từ lần mua đầu tiên.
  + Ưu đãi cố định & không giới hạn thời gian, số lần áp dụng: giảm 10% cho hàng nguyên giá niêm yết.
  + Và giảm thêm 5% cho hàng giảm giá từ 10 – 20% trở xuống.

* Lưu ý dành cho khách hàng VIP,  khách hàng thân thiết:

– “Ưu đãi cố định” dành cho khách VIP, khách hàng thân tiết chỉ được áp dụng cho chính chủ, tức là phải đúng khách hàng đã đặt mua hàng qua số điện thoại hoặc địa chỉ mua hàng trước đó mới được áp dụng .

– Các chương trình ưu đãi dành cho khách VIP, KHTT chỉ áp dụng cho hàng nguyên giá, không áp dụng đồng thời với các chương trình khác.